Laser service

AstoMed - Vi reparerar och servar din klinik utrustning

Behöver din utrustning service eller reparation?

Vänd dig tryggt till oss på Klinikutrustning och AstoMed  om du behöver reparation eller service på utrustningar/maskiner som du har i din verksamhet. Vi servar och reparerar alla sorters Laser, diodlaser och IPL maskiner – Byter IPL lampa, lasermedium etc. Naturligtvis servar och reparerar vi även maskiner från andra tillverkare än våra egna. Så vill du få din ”skönhetsmaskin” servad / reparerad vänd dig till oss, vi har över 13 års erfarenhet.

Vi har även förtroende från dom flesta stora försäkringsbolag att utföra reparationsberäkningar och värderingar för skadad utrustning.

Snabb service

IPL Service – AstoMed har ett lager där alla tänkbara delar lagras för olika typer av klinikmaskiner. Ibland händer det att en vara inte finns i lager. Vårt omfattande nätverk av tillverkare och andra företag gör att vi snabbt kan leverera den rätta delen för din laser eller ipl maskin. Din inlämnade utrustning testas och rengörs på insida och utsidan. Komplett service så!

När du lämnar din lasermaskin för reparation, kommer våra tekniker först att undersöka var störningen kommer ifrån och meddela dig vad det kommer att kosta.

Årligt underhåll

Rätt underhåll är nödvändig. Det förhindrar onödiga nedbrytningar och säkerställer större tillförlitlighet.

Vad görs bland annat under underhållet?

Byte av demineraliserat vatten
Spola vattenledningarna
Byt ut vattenfiltret (om så önskas)
Spårning och mätning av ledningar
Kalibrering av skärmar
Damm från kretskort, strömförsörjning och fläktar
Rengör utsidan mm

 

Reparation

  • Om du får ett felmeddelande på din maskin ta då ett foto och bifoga detta.

 

Hur gör du?

Om din IPL, Laser eller annan utrustning behöver service eller reparation vill vi att du först skickar följande till oss per mail service@astomed.se 

Du kan också ringa till vår service avd :  0768 937937

  1. Beskriv kort problemet
  2. Om du får ett felmeddelande på skärmen ta då ett foto och bifoga detta i mailet
  3. Om det är en handenhet som inte fungerar, ta foton på hela handenheten inklusive prisman
  4. Fota hela maskinen
  5. Finns serienummer maskinbeteckning fota även det

Att först maila till service@astomed.se är det enklaste sättet för då får vi relevant info och infon hamnar i vårt supportsystem, vill du ringa och höra dig för först så är numret 08 410 77 900