Försäkring - Säker Klinik

Vi certifierar säkra kliniker

Klinikutrustning Sverige AB är exklusiv samarbetspartner till Säker klinik AB och If Skadeförsäkring.

Som en Säker klinik har ni möjligheten att få, en för branschen unik behandlingsskadeförsäkring som ger en mycket stor trygghet och säkerhet för din kund och dig. I dag är det i stort sett omöjligt för en klinik att teckna en behandlingsskadeförsäkring som gäller för ESTETIK. De flesta kliniker har i dag en försäkring men den gäller bara för sjukvård och inte för estetik.

Klinikutrustning Sverige AB med varumärket AstoMed  har ett exklusivt uppdrag att certifiera kliniker. Kliniker som certifieras av oss måste uppfylla vissa krav som t.e.x. att arbeta med godkända utrustningar, genomgått ordentlig utbildning och har ett säkert tänkande kring branschen.

Fördelar:

  • Trygghet för dig och din kund
  • Ökat kundunderlag
  • Ökat förtroende
  • Din klinik listas på Säkerklinik.se
  • Försäkrad hos IF

Vill du veta mer om vad som krävs för att bli certifierad och få möjlighet att teckna en behandlingsskadeförsäkring och bli en Säker klinik? Läs då mer om försäkringen på Säker Klinik hemsidan här där du även finner kontktinformation till If Skadeförsäkring samt till Säker klinik AB